Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Offentlig eller privat kloak Eksempler (kortudsnit)

Eksempler (kortudsnit)

Generelt gælder det at inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg.

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Tønder Forsyning har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Dette vedrører renseanlæg og kloakanlæg (ledninger og bygværker m.m.). Ved private spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Tønder Forsyning ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Ofte vedrører dette stikledninger på privat grund, fællesprivate ledningsanlæg mv.

Kloakforsyningen skal føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes.

I det følgende er vist 3 eksempler på fastlæggelsen af grænsen mellem offentlig og privat kloak. Se desuden de 2 links til højre for yderligere uddybning af snitfladen mellem offentlig og privat kloak.

  

Standardsituation. Snitflade er ved matrikelskel.

Stikledningen forsyner 2 ejendomme på hver sin matrikel. Snitflade mellem offentlig og privat kloak ved ejendom 1 er ved matrikelskel mellem ejendom 1 og 2. Snitflade mellem offentlig og privat kloak ved ejendom 2 er ved brønd, hvor spildevand fra ejendom 1 tilledes.

 

Stikledningen forsyner 2 ejendomme på den samme matrikel. Snitflade mellem offentlig og privat kloak er ved matrikelskel, da der kun er tale om en matrikel selvom der er flere ejendomme på.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Links

DANVA-notat

Betalingsregler