Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Tømningsordning

Tømningsordning

For at sikre en miljømæssig og hygiejnisk rigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke (septiktanke) i det åbne land, er der vedtaget en fælles kommunal tømningsordning.

Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, som har private rensningsanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke, og gælder både helårsbeboelse og sommerhuse.

Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.

Regulativet for tømningsordningen kan findes på Tønder Kommunes hjemmeside. Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Tønder Kommune.

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv og taksten godkendes/legaliseres af byrådet for et år ad gangen. Tømningsordningen drives af Tønder Forsyning, og gældende takster fremgår af Tønder Forsynings hjemmeside.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

 


Links

Regulativ