Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Centralisering

Centralisering

Den tidligere spildevandsplan for Tønder Kommune blev vedtaget i 2007 og er en sammenskrivning af 6 tidligere planer fra før kommunesammenlægningen. Planen var samtidig en plan for centralisering af renseanlægsstrukturen, som videreføres i denne spildevandsplan.

Beslutningen om at centralisere spildevandsrensningen i den tidligere spildevandsplan blev truffet som følge af kommunesammenlægningen. Beslutningen medfører en betragtelig reduktion i driftsudgifter for Tønder Forsyning, og samtidig opnås en bedre spildevandsrensning på de større anlæg. 

Siden 2007 er Branderup og Galsted Renseanlæg nedlagt, og investeringsplanen indeholder nedlæggelse af yderligere 8 renseanlæg i perioden frem til 2023.

På længere sigt tænkes den fremtidige rensestruktur i Tønder Kommune at bestå af 3-4 centralrenseanlæg, der modtager spildevand hhv. fra en nord-, midt- og sydregionen af kommunen.

Under sektorrammer kan ses mere om strukturplanen.

Renseanlæg Afskæres til Årstal ca
Jejsing  til Rørkær (Tønder) 2012
Visby  til Tønder 2012
Arrild til Løgumkloster 2017-2018
Agerskov til Løgumkloster via Branderup 2017-2018
Øster-Højst til Løgumkloster 2020-2022
Brøns  til Skærbæk 2021
Husum-Ballum til Skærbæk 2022
Bredebro til Skærbæk 2022-2025

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Toftlund Renseanlæg
Toftlund Renseanlæg