Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Forhold til Vandplan Renseanlæg

Renseanlæg

I Vandplanen er det forudsat at en række offentlige renseanlæg er nedlagt inden 2015. Der er forudsat nedlagt en række offentlige renseanlæg inden 2015:

  • Rangstrup
  • Rejsby
  • Agerskov
  • Galsted
  • Jejsing
  • Visby

Fremdriften for nedlæggelse af renseanlæg tilstræbes at følge vandplanens angivelser. Galsted og Rangstrup renseanlæg er nedlagt og de øvrige vil følge kommunes investeringsplan med separeringer og nedlæggelse af anlæg.

Der vil ske løbende forbedringer af kloaksystemet inden renseanlæggene vil blive nedlagt, hvilket vil mindske udledningen. Det vurderes således at målsætningerne i vandløbene vil blive forbedret, så vandplanens krav til målopfyldelse vil blive fulgt.

Ved nedlæggelse af renseanlæg er det vigtigt, at der ikke overpumpes overfladevand over større afstande. Nedlæggelsen af renseanlæg er derfor flere steder afhængig af en forudgående separering af kloakoplandet.

I Vandplanen er der peget på at der skal  ske en indsats til en forbedret rensning på følgene offentlige og private renseanlæg inden 2015:

  • Øster Højst
  • Familieplejen i Sønderjylland
  • Renbæklejren
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.