Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Vandløb, søer og hav Hav

Hav

Naturstyrelsen overvåger miljøtilstanden i fjorde og havområder, og har 8 miljøskibe, som overvåger miljøtilstanden i fjorde og havet. På baggrund af de indsamlede data vurderes, om områderne kan leve op til de målsætninger, der bliver vedtaget i Vandplanerne.

Havet ud for Tønder Kommune er i Vandplanen vurderet i kategorien "Ringe - økologisk tilstand" og mangler dermed 2 trin på skalaen for at nå målsætningen om "God - økologisk tilstand".

Til vurdering af havmiljøets tilstand benyttes ålegræssets dybdegrænse. Det er den eneste biologiske parameter, der er interkalibreret i EU. Vandplanernes vurdering af målopfyldelsen i havområder bygger derfor på udbredelsen af ålegræs.

Der er for store dele af de danske kystvande etableret en sammenhæng mellem parameteren og det nærings-saltforhold, der har betydning for tilstanden og dermed gør det muligt at koble påvirkningen med næringsstoffer til brug for at vurdere indsatsbehovet for at kunne opfylde miljømålet.

I fremtidige Vandplaner kan det forventes af klorofyl (alger) eller andre parametre også vil blive benyttet til at bestemme det fremtidige indsatsbehov. 

Hav - Økologisk tilstand

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder

havstrand
havstrand