Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Vandløb, søer og hav Søer

Søer

Søernes indhold af fosfor er den vigtigste faktor, der styrer søens tilstand. Jo mindre fosfor, søen indeholder, jo færre planktonalger og jo klarere vand. Vandplanter vil dermed vokse på dybere vand i søen og fiskebestanden vil være domineret af rovfisk som gedde og aborre frem for skidtfisk som brasen og skalle.

Der er i EU-sammenhæng kun foretaget interkalibrering på algeforekomsten (klorofyl a - som udtryk for fytoplankton biomassen).

Derfor udtrykkes søernes tilstand i Vandplanerne alene i relation til klorofyl a koncentrationen. De øvrige biologiske forhold og dybdevariationen eller bundforhold indgår i tilstandsvurderingen som støtteparametre - og er derfor ikke afgørende for hvordan søen tilstandsvurderes.

I EU er der iværksat et arbejde der skal gøre det muligt at bruge andre biologiske parametre således at bl.a. vegetation og fisk, til bedømmelse af søernes kvalitet, til brug for næste Vandplan. Det vil dermed i sidste ende blive de biologiske forhold i søerne, som benyttes til at bedømme søernes vandkvalitet, og dermed om målopfyldelse er nået.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder

Sø