Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Rammer for spildevand

Rammer for spildevand

Spildevandsplanen er Tønder Kommunes sektorplan for behandling af spildevand.

Spildevandsplanens rammer er inddelt i en generel del, som beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur, og en kortlægning som fastlægger de nuværende og fremtidige områder, hvor der er ret og pligt til at aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

Den generelle del omfatter nedlæggelsen af renseanlæg og beskrevet under Tønder Kommunes strukturplan.

Kortlægningen af kloakoplande fremgår af det planens digitale kortværk, som kan ses ved klik under kort i boksen til højre, eller ved at benytte funktionen "Planens betydning for min ejendom".

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort