Offentlige renseanlæg

Spildevandet i Tønder Kommune renses på 19 offentlige renseanlæg, som ejes og drives af Tønder Forsyning.

Den nuværende målte belastning (2011), samt den godkendte og dimensionerede kapacitet af anlæggene fremgår af nedenstående tabel. Belastningen af renseanlæggene kan være svingede over året. Specielt Havneby renseanlæg på Rømø har en stor sommer belastning p.gr.a. de mange sommerhuse.

Detaljer om de enkelte anlægs oplande, belastning, udledning og rensekrav i fremgår af renseanlægsskemaerne og af kortværket som kan vælges til højre.

Herunder er en oversigt over samtlige fungerende renseanlæg i Tønder Kommune. Belastning er angivet som PE (personækvivalenter) og typen er angivet med standardkoder, som er forklaret under tabellen:

Anlæg Type Dimensioneret
[PE]

Målt belastning

2011 [PE]

Godkendt
kapacitet
[PE]
Tønder MBNDK 27.750 24.194 19.200
Skærbæk MBNK 15.000 7.829 15.000
Løgumkloster MBNDK 6.700 4.541 6.700
Toftlund MBNDK 5.000 3.186 5.000
Havneby MBNK 4.500 1.430 4.500
Agerskov MBNK 4.500 1.171 2.600
Højer MBNK 4.500 703 4.500
Bredebro MBNK 2.800 703 2.800
Brøns  MBN 1.000 133 730
Arrild MBNK 2.200 1.062 2.200
Rudbøl  RZ 900 9 900
Bedsted  MBNK 800 508 800
Øster Højst MBNK 750 386 750
Visby MBN 790 295 790
Rejsby MBN 450 327 450
Husum Ballum MBN 600 68 600
Jejsing  MBN 400 249 1.000
Rangstrup MBN 220 86 220
Åbøl MBN 120 33 120

 

Ud over ovenstående anlæg ejer og driver Tønder Forsyning et offentligt nedsivningsanlæg i Mellerup. 

 

Forklaring på type:

  • M: Mekanisk
  • B: Biologisk
  • N: Nitrifikation (fjernelse af ammoniak ved iltning)
  • D: Denitrifikation (fjernelse af kvælstof)
  • K: Kemisk fældning af fosfor.
  • RZ: Rodzoneanlæg.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Tønder Renseanlæg
Tønder Renseanlæg