Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Rammer for spildevand Renseanlæg Private renseanlæg

Private renseanlæg

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 PE, der ikke er drevet og vedligeholdt af Tønder Forsyning, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Der er 13 større private renseanlæg i Tønder Kommune. Hvor der er kendskab til planlagte nedlæggelser af private anlæg indenfor planperioden, er dette angivet i noten. 

Tønder Kommune giver tilladelse til udledning fra de større private renseanlæg og fører tilsyn med udledningen fra anlægget. Dette gælder dog ikke Arla Foods Branderup, da der her er tale om et mejeri, hvor staten er tilsynsmyndighed.

 

Renseanlæg Rensetype Kapacitet (PE) Recipient Note
Arla Foods Branderup MBNDK 5000 Smedebæk  
Brundtlandcentret Nedsivning 31 -  
Ehp A/S Toftlund Nedsivning 50 - Brundtlandscentret
Familieplejen i Sønderjylland MB 31 Arnå  
Hjerpsted Feriebørns Koloni Nedsivning 50 - Kloakeres 2013
Mellerup Centret Nedsivning 80 -  
Motel Rovli M 75 Brøns Å Planlagt kloakeret
Renbæklejren MB 120 Skidenbæk  
Rurup Forsamlingshus Nedsivning 100 Ukendt  
Rømø Familie Camping Nedsivning 450 -  
Schack Trapper A/S Nedsivning 100 - Planlagt kloakeret
Vesteranflod Lejrskole M 55 Vidå  
Vesteregnens Natur- og Familiecamping Nedsivning 200 -  
Rømø Seafood Udledning    Vadehav  periodevis udledning
MethasLundvej 1 Nedsivning 37    
Simon Moos Pileanlæg 150     

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort