Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Rammer for spildevand Slamhåndtering

Slamhåndtering

Ved rensning af spildevand på renseanlæg dannes slam. Slam er den bundfældelige del spildevandet, der adskilles fra det rensede spildevand i efterklaringstankene.

Spildevandsslam fra de offentlige renseanlæg i Tønder Kommune slutdeponeres altid på landbrugsjord på nuværende tidspunkt. En stor del af spildevandsslammet komposteres i slammineraliseringsanlæg inden udkørsel på landbrugsjord. Hvis det bliver aktuelt kan slammet også anvendes til energiproduktion i biogasanlæg.

I løbet af 2012 forventes installeret centrifuge på Skærbæk Renseanlæg, for at aflaste slammineraliseringsanlægget. På Tønder Renseanlæg er allerede installeret centrifuge.

Slam ligger i mange år og mineraliserer i slammineralseringsanlæggene. Indtil videre er der kun slutdeponeret fra bede i Skærbæk og Toftlund. Minieraliseret slam fra disse bede er kørt på landbrugsjord.

Det er en forholdsvis stor udgift at tømme slambede. For at udjævne udgifterne til slutdeponering, vil slambede fremover blive tømt løbende. 

Slam udkøres på landbrugsjord, såfremt slambekendtgørelsens bestemmelser kan overholdes. Slambedet i Bedsted indeholder stofkoncentrationer tæt på grænseværdier. Dette bed er endnu ikke tømt, men det kan forventes at slam fra dette anlæg skal slutdeponeres på deponi. Ved virksomheder med særlige afledningsforhold vil der være fokus på at begrænse tilledning af tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer til renseanlægget.

Den samlede årsproduktion af spildevandsslam i kommunen er i størrelsesorden 32.000 tons svarende til ca. 1.500 tons tørstof. Alle data er for 2011.

Renseanlæg

Slammængde
tons/år

Tørstof
%
Behandlingsform Slutdeponering
Agerskov 1.598 2,5 til Løgumkloster Anvendes på landbrugsjord
Arrild 550 4,0 til Løgumkloster Anvendes på landbrugsjord
Bedsted 60 20,0 Slammineralisering Landbrugsjord/deponi
Bredebro 650 20,0 Slammineralisering Landbrugsjord/deponi
Brøns 250 3,0 til Skærbæk Landbrugsjord/deponi
Havneby 1.350 3,0 til Skærbæk Landbrugsjord/deponi
Husum-Ballum 160 2,3 til Bredebro Landbrugsjord/deponi
Højer 1.482 1,4 til Tønder Tønder Kompost
Jejsing  468 1,0 til Tønder Tønder Kompost
Løgumkloster 983 16,0 Afvanding Anvendes på landbrugsjord
Mellerup     Bortskaffes via tømningsordning  
Rangstrup 69 1,0 til Toftlund Landbrugsjord/deponi
Rejsby  110 3,0 til Skærbæk Landbrugsjord/deponi
Rudbøl      Rodzoneanlæg Ingen
Skærbæk  20.500 1,7 Slammineralisering Landbrugsjord/deponi
Toftlund 638 16,0 Slammineralisering Landbrugsjord/deponi
Tønder 3.000 21,0 Afvanding Tønder Kompost
Visby 240 1,0 til Bredebro Landbrugsjord/deponi
Øster Højst 50 20,0 Slammineralisering Landbrugsjord/deponi
Åbøl 40 1,0 til Toftlund Landbrugsjord/deponi

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Slamhåndtering
Slamhåndtering