Tekniske planer

Tekniske planer i Tønder Kommune er planer, som handler om et begrænset emne inden for natur og miljøbeskyttelse. Tønder Kommunes kommuneplan omfatter en række forskellige emner, som er afvejet i forhold til hinanden. De tekniske planer går i dybden med et afgrænset emne. Det kan f.eks. være spildevandsplanen, som regulerer rensning og udledning af spildevand. Denne plan handler detaljeret om, hvordan spildevandshåndteringen vil være i kommunen.

På denne side kan du finde tekniske planer (sektorplaner) i Tønder Kommune for

Spildevandsplan

Affaldsplan

Vandforsyningsplan

Varmeplan

Trafikplan.

Planerne er en del af det samlede plansystem i Danmark, og er dels en del af Planloven og del en del af en række særlove. Tønder Kommune har pligt til at udarbejde disse planer.