Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Forside Offentlig høring og miljøvurdering

Offentlig høring og miljøvurdering

Forslag til vandforsyningsplan har været i offentlig høring fra den 6. januar 2014 til den 24. marts 2014. Her har vandværker, borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og andre med interesse i vandforsyningsplanen haft mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser til planen. Forslaget til vandforsyningsplan var også i offentlig høring fra den 13. november 2012 til den 8. januar 2013. Efter den første høringsperioede skete der ændringer i planforslaget, der forudsatte en fornyet høring. 

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal Tønder Kommune afgøre, om der skal foretages en miljøvurdering af Forslag til vandforsyningsplan 2012-2021. Tønder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen foretaget en screening af, om Forslag til vandforsyningsplan 2012-2021 medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen vurderer, at der ved denne plan og dens initiativer ikke er nogen anlægsarbejder mv., der vil betyde, at en egentlig miljøvurdering af planen er nødvendig.

I forbindelse med den første høring af planen er der kommet bemærkninger fra Tønder Forsyning A/S og Toftlund Vandværk. Tønder Kommune har indarbejdet de indkomne bemærkninger i planforslaget. Derudover er der indarbejdet nye adminstrative retningslinjer i planen der har nødvendiggjort en fornyet høring.

I forbindelse med den anden høring af planen er der kommet bemærkninger fra Tønder Vandråd, Skærbæk Vandværk og Ballum Vandværk. Tønder Vandråd er en forening af p.t. 20 vandværker i Tønder Kommune.  Tønder Kommune har taget hensyn til de indkomne bemærkninger i den endelige vandforsyningsplan.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder


Links