Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan

Tids- og handleplan

Borgere og virksomheder i Tønder Kommune skal også i fremtiden have mulighed for at få leveret rent og rigeligt drikkevand. Derfor er denne plan for den fremtidige vandforsyning i Tønder Kommune udarbejdet i tæt samarbejde med vandværkerne.

Fremtidig forsyningsstruktur

Tønder Kommune ønsker at bevare den nuværende decentrale vandforsyningsstruktur baseret på de nuværende vandværker, så længe vandværkerne ønsker at forsætte. Alle vandværkerne er vigtige, men der er en række nøglevandværker, som det er særligt vigtigt at bibeholde.

Forsyningssikkerheden hos de almene vandværker skal have et løft og det grundvand, som vandværkerne bruger til drikkevand, skal beskyttes mod forurening.

Derfor er det vigtigt, at vandværkerne fastsætter taksterne så der er tilstrækkelig økonomisk råderum til de fremtidige investeringer i forsyningssikkerhed, drikkevandssikkerhed og grundvandsbeskyttelse.

Tønder Kommune og vandværkerne har i samarbejde fastlagt vandværkernes forsyningsområder så hovedparten af grundejere i Tønder Kommune over en årrække får mulighed for at blive tilsluttet et af vandværkerne.

De borgere, der får drikkevand fra deres egen boring eller brønd, kan fortsætte så længe vandkvalitet og anlæg er i orden.

I fremtiden vil Tønder Kommune som udgangspunkt ikke give nye tilladelser til indvinding af grundvand fra private boringer til vandforsyning af mennesker og dyr og andet, hvor der er brug for med drikkevandskvalitet, hvis forsyningen allerede sker fra et alment vandværk. Eksisterende vandforsyning fra private boringer til formålet kan der som udgangspunkt meddeles tilladelse til.

Virksomheder, der indvinder vand, kan fortsætte indtil indvindingstilladelsen udløber, hvis vandkvaliteten og anlæg er i orden. Når indvindingstilladelsen udløber, kan der ansøges om fornyelse af denne. Under revideringen af de vedtagne Vand- og Naturplaner i 2016, skal der tages emner op vedr. udnyttelsen af grundvandsmagasinerne. Det er muligt, at der efter revisionen, skal gøres en indsats af kommunen, der har indflydelse på tildelingen af indvindingstilladelser og fornyelse af disse.

Tønder Kommune vil i fremtiden kun give tilladelse til havevanding, hvis det kan ske uden risiko for forurening af de grundvandsmagasiner, der anvendes til indvinding af drikkevand.

Du kan læse mere i menuen fremtidig vandforsyningsstruktur.

Handleplan

handleplanen kan du få overblik over de tiltag, som vandværkerne og Tønder Kommune vil gennemføre for at sikre, at vandværkerne også i fremtiden kan levere rent og rigeligt drikkevand til borgere og virksomheder i kommunen.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Ukendt 

Sluk tørsten i drikkevand fra hanen 


Links