Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Fremtidig vandforsyningsstruktur Forsyningsområder

Forsyningsområder

De almene vandværker udvider løbende ledningsnettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere. Hovedparten af kommunens borgere og virksomheder vil over en årrække få mulighed for at få leveret drikkevand fra et alment vandværk på økonomiske rimelige vilkår.

Der er udlagt et forsyningsområde og et interesseområde til alle de almene vandværker. De kan ses i kortboksen.

Vandværkernes forsyningsområder udgøres af nærområdet omkring vandværkernes ledningsnet. I forsyningsområderne har vandværkerne forsyningspligt. Tilslutning af nye forbrugere sker til en fast takst fastlagt i vandværkets takstblad. Taksten for tilslutning til vandværk er som udgangspunkt lavere end udgiften til etablering af en ny drikkevandsboring. De forbrugere indenfor vandværkernes forsyningsområder, der i dag har deres egen boring, vil derfor som udgangspunkt ikke få tilladelse til at lave en ny boring, hvis dette bliver aktuelt.

Området udenfor forsyningsområdet udgør vandværkets interesseområde. Her har vandværket første ret til at forsyne nye forbrugere. Vandværket kan i interesseområdet i højere grad variere tilslutningsbidraget ud fra de faktiske forhold. Hvis udgiften til tilslutning til vandværket bliver urimeligt stor, kan der ske tilslutning til et andet vandværk eller Tønder Kommune kan give tilladelse til etablering af egen indvindingsboring.

I forbindelse med revideringen af forsyningsområderne, kunne der mellem vandværkerne ikke træffes nogen endegyldige aftaler for 2 områder, hvor der i dag udelukkende sker forsyning fra egne private boringer. Der er derfor truffet følgende aftaler for de 2 områder:

Forsyning af 2 forbrugere på Åbenråvej 26 og 28 (ved Solvig) kan ske enten fra Rørkær-Jejsing Vandværk eller Øster Højst Vandværk, afhængigt af, hvilket vandværk der kan levere det nødvendige vandtryk.

Forsyningen af de 11 forbrugere i Tevring (Tevringvej og Overbyvej) afklares i fællesskab mellem vandværkerne Døstrup og Gasse, når den første forbruger ønsker tilslutning til vandværk.

De almene vandværker foretager løbende udvidelse af ledningsnettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Forbruger med egen vandforsyning
Forbruger med egen vandforsyning

 


Links