Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Fremtidig vandforsyningsstruktur Takster og regulativer

Takster og regulativer

Vandværkerne skal fastsætte taksterne, således at vandværket har tilstrækkelig økonomisk råderum til de fremtidige investeringer i forsyningssikkerhed, drikkevandssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. Inden taksterne vedtages skal de godkendes af Tønder Kommune.

Takster

Tønder Kommune godkender én gang årligt de almene vandværkers forslag til takster.

Ved godkendelsen lægger Tønder Kommune vægt på, at vandværkerne fastsætter taksterne således, at der er tilstrækkelig økonomisk råderum til vedligeholdelse, renovering og udbygning af indvindingsanlæg, vandværk og ledningsnet, samt til den indsats der skal ske i forhold til grundvandsbeskyttelse.

Tønder Kommune vil i samarbejde med vandværkerne arbejde på, at opbygningen af regnskaber og takstblade ensrettes således, at de er nemmere at sammenligne. Derfor bør vandværkerne indenfor vandforsyningsplanens gyldighedsperiode, hvis det er muligt, tilrettte takstbladene efter FVD's (Foreningen af Vandværker i Danmark) principper.

For de almene vandværker, der indvinder mere end 200.000 m3 pr. år gælder der andre regler, da de er omfattet af vandsektorloven. Disse vandværker skal indsende deres forslag til takster til godkendelse hos Forsyningssekretariatet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forsyningssekretariatet tilser, at taksterne overholder det fastsatte prisloft, hvorefter vandværket skal sende takstforslaget videre til kommunens godkendelse.

Regulativer og vedtægter

Der skal for alle almene vandværker foreligge regulativer og vedtægter. Regulativerne udgør det juridiske grundlag for eventuelle tvister mellem vandværket og forbrugerne. Vedtægterne beskriver, hvordan forbrugerne får indflydelse på de beslutninger, der vedrører vandværkerne.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Møde mellem Tønder Kommune og repræsentanter for vandværkerne
MØde mellem Tønder Kommune og repræsentanter for vandværkerne

 


Links