Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Handleplan

Handleplan

Her kan du få overblik over de tiltag, som vandværkerne og Tønder Kommune vil gennemføre for at sikre, at vandværkerne også i fremtiden kan levere rent og rigeligt drikkevand til borgere og virksomheder i kommunen.

Der er udarbejdet en handleplan med anbefalinger til generelle tiltag, der dækker både vandværker og kommunen, samt en handleplan for det enkelte vandværk med anbefalinger til konkrete tiltag.

Udgangspunktet for handleplanerne er de anbefalinger til tiltag, der er givet i forbindelse med gennemgangen vandværkerne i efteråret 2011. Ligeledes indgår de fælles ønsker og mål, som vandværker og kommune har drøftet i forbindelse med tilblivelsen af planen.

Handleplanerne er anbefalinger til udmøntning af de aktiviteter og handlinger, der skal til for at opfylde de aftalte målsætninger for vandforsyningerne i planperioden.

Gennem den løbende dialog med vandforsyningerne vil Tønder Kommune sikre, at vandforsyningerne forholder sig til anbefalingerne, skaber det nødvendige økonomiske grundlag for at gennemføre tiltagene, samt gennemfører tiltagene eller andre tiltag, der har samme effekt.

Samarbejdet mellem vandværkerne og Tønder Kommune fortsættes gennem:

  1. Et årligt vandværksmøde under vandrådet.
  2. Dialog mellem vandværkerne og kommunen i forbindelse med kommunens regelmæssige tilsyn.
  3. Samarbejde i forbindelse med konkrete opgaver (fx indsatsplaner, beredskabsplaner, vandforsyningsplan, regulativer og lign.).
  4. Løbende dialog i forbindelse med opfølgning på vandanalyser, takster, indberetninger, tilladelser mv.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Møde med repræsentanter fra vandværkerne
Møde med repræsentanter fra vandværkerne

 


Links