Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Handleplan Generelle tiltag

Generelle tiltag

For at sikre borgere og virksomheder i Tønder Kommune rent og rigeligt drikkevand i fremtiden har Tønder Kommune og vandværkerne drøftet en række tiltag, der kan gennemføres i løbet af planperioden.

Handleplan for generelle tiltag

Du kan her læse om de generelle tiltag, der forventes gennemført i planperioden i samarbejde mellem vandværkerne og Tønder Kommune her.

Kampagner

Hvis der i løbet af planperioden opstår ønsker eller behov hos vandværkerne eller Tønder Kommune, kan der gennemføres kampagner. Kampagnerne kan være rettet mod vandværker, borgere, virksomheder og landbrug.

Nedenfor ses nogle ideer til forskellige kampagner.

Kampagne

Deltagere

Vandværksrettede kampagner såsom

 -    Energioptimering i vandforsyningen

 -    Hygiejnekursus

 -    Dokumenteret drikkevandssikkerhed

 -    Optimering af indvindingen

 -    Grundvandsbeskyttelse

Tønder Kommune, Vandrådet i Tønder og de enkelte vandværker

Borgerrettede kampagner såsom

 -    Vandbesparelser

 -    Lokal nedsivning

 -    Undgå sprøjtemidler

 -    Egne boringer og brønde

Tønder Kommune, Vandrådet i Tønder, de enkelte vandværker og grundejerforeninger o. lign.

Kampagner rettet mod virksomheder og  landbrug såsom

 -    Vandbesparelser

 -    Undgå sprøjtemidler

 -    Oplag og håndtering af kemikalier

 -    Vandinstallationer

 -    Egne boringer og brønde

Tønder Kommune, Vandrådet i Tønder, de enkelte vandværker og interesseorganisationer o. lign.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Møde mellem Tønder Kommune og repræsentanter for vandværkerne
Møde mellem Tønder Kommune og repræsentanter for vandværkerne

 


Links