Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Politik og Mål Målsætninger

Målsætninger

Indledning

For at kunne opfylde den politiske vision opsætter Tønder Kommune følgende målsætninger for vandforsyningen i kommunen:

1. Vandforsyningen skal fortsat baseres på en bæredygtig decentral vandforsyningsstruktur.

2. Der skal sættes fokus på forsyningssikkerhed, hvor det er nødvendigt i planperioden.

3. Der skal arbejdes for, at alle borgere i kommunen kan forsynes med drikkevand af god kvalitet.

 

Målsætningerne kan bl.a. nås ved at opfylde følgende delmål:

- fastlægge retningslinjer som borgere og vandværker m.m. kan agere efter og kommunen kan administrere efter.

- sætte gang i sløjfning af inaktive brønde og grundvandsboringer i kommunen.

- opstille anbefalinger til tiltag for vandværkerne, så vandværkerne kan sikre deres fortsatte beståen.

- tydeliggøre overfor vandforsyningerne, hvilke pligter og rettigheder de har.

- give vandværkerne et overblik over de fremtidige forsyningsområder (de såkaldte interesseområder).

-kategorisere vandværkerne i nøgle-, primær- og basisvandværker ift. vandværksvurderingen, deres kapacitet og kommunens forventninger til fremtiden for det enkelte vandværk.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Ukendt 

Filteranlæg Bredebro Vandværk 


Links