Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Beskrivelse af de enkelte vandværker

Beskrivelse af de enkelte vandværker

Her kan du se en detalieret beskrivelse og vurdering af hver af de 27 vandværker, der leverer hovedparten af drikkevandet i Tønder Kommune. Vandværkerne er alle almene vandværker, dvs. de forsyner 10 eller flere ejendomme.

 

I efteråret 2011 er der som en del af vandforsyningsplanen fortaget et udvidet tilsyn på de almene vandværker. Der er ikke foretaget tilsyn på distributionsvandværkerne, da disse udelukkende råder over et ledningsnet.

I forbindelse med det udvidede tilsyn  er vandværk og kildeplads gennemgået i dialog med repræsentanter fra vandværket. Samtidigt er grundvandsforholdene beskrevet ud fra eksisterende data.

På den baggrund er der foretaget en vurdering af hvert enkelt vandværk med fokus på:

 • Indvindingsanlæg
 • Råvandskvalitet
 • Kildepladsen
 • Bygningerne
 • Vandbehandlingensanlægget
 • Rentvandskvalitet
 • Tekniske installationer
 • Ledningsnet
 • Kapacitet
 • Forsyningssikkerhed
 • Administration og økonomi

På baggrund af vurderingen er der givet anbefalinger til fremtidige tiltag. Nogle af anbefalingerne til fremtidige tiltag

Gennemgang, vurdering og anbefalinger er afrapporteret i nedenstående datablade for hvert enkelt vandværk.

Abild Vandværk

Agerskov Vandværk

Arrild Vandværk

Ballum Vandværk

Bedsted Lø Vandværk

Borg Vandværk

Branderup Vandværk

Bredebro Vandværk

Daler Vandværk

Døstrup Vandværk

Frifelt Vandværk

Gasse Vandværk

Kisbæk Vandværk

Lovrup Vandværk

Løgumgårde Vandværk

Rejsby Vandværk Gammel

Rejsby Vandværk Ny

Renbæk Vandværk

Rørkær-Jejsing Vandværk (Jejsing)

Rørkær-Jejsing Vandværk (Rørkær)

Sdr. Sejerslev Vandværk

Skærbæk Vandværk

Toftlund Vandværk

Tønder Vand Højer Vandværk

Tønder Vand Løgumkloster Vandværk

Tønder Vand Tønder Vandværk

Visby Vandværk

Øster Højst Vandværk

Østerby-Gærup Vandværk

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Ballum vandværk
Ballum vandværk

 

Rørkær vandværk
Rørkær vandværk

 

Skærbæk vandværk
Skærbæk vandværk

 

Toftlund vandværk
Toftlund vandværk

 


Links