Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Enkeltindvindere

Enkeltindvindere

Enkeltindvindere omfatter både ikke-almene vandforsyningsanlæg, såsom husholdningsboringer, samt erhvervsanlæg, der indvinder vand til landbrugs- og produktionsformål. Vandet fra flere indvindingsboringer overskrider drikkevandskvalitetskravene.

Husholdningsboringer og brønde

Husholdningsboringer og -brønde omfatter de ikke-almene vandforsyningsanlæg, der leverer drikkevand til op til 9 husstande, institutioner, restauranter og lignende. Der er ca. 510 grundejere, som får deres drikkevand fra egen eller naboens drikkevandsboring, og der er registreret ca. 1.000 husholdningsboringer i Tønder Kommune. Disse består af boringer, der forsyner 1- 2 ejendomme, og boringer der forsyner 3-9 ejendomme. Anlæggene på de enkelte ejendomme kan du se i kortboksen.

Drikkevandskvaliteten ved husholdningsboringerne er som regel ikke så god som hos vandværkerne. De fleste af husholdningsboringerne har intet vandbehandlingsanlæg (beluftning og filtrering af bl.a. jern og mangan), og flere af dem har problemer med at overholde kvalitetskravene - specielt mht. nitrat og bakteriologiske parametre (kim og coliforme bakterier).

Erhvervsanlæg

Der findes ca. 900 erhvervsindvindere i Tønder Kommune, der indvinder vand til landbrugs- og produktionsformål. Der skelnes mellem erhvervsanlæg, der producerer eller håndterer fødevarer, og hvor der er krav til vandkvaliteten:

• levnedsmiddelvirksomheder,

• vanding af afgrøder der spises rå,

• mælkeproducenter

og øvrige erhvervsanlæg, hvor der ikke er krav til vandkvaliteten:

• vanding af ikke spiselige afgrøder (markvanding)

• vanding af dyrehold

• indvinding til procesvand

• indvinding til køling og varmeudnyttelse

• indvinding til dambrug

• permanent grundvandssænkning

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Forbruger med egen brønd
Forbruger med egen brønd

 


Links