Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Enkeltindvindere Vandkvalitet

Vandkvalitet

I bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn stilles forskellige krav til kontrollen af drikkevand, afhængig af den årlige indvindingsmængde. I hele kommunen findes der nitrat hos enkeltindvinderne i både høje og lave koncentrationer. Der findes overskridelser af de bakteriologiske parametre i ca. 40 boringer om året.

Krav til kontrol af drikkevand

Ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg stilles der forskellige krav til kontrollen med drikkevandsvandkvaliteten afhængig af den årlige indvindingsmængde.

Vandkvaliteten fra husholdningsboringerne skal kontrolleres mindst hvert 5. år, mens større indvindere foretager mere omfattende kontroller med en højere frekvens.

Nogle erhvervsindvindere indvinder både til produktion og til husholdning. Der stilles krav til vandskvaliteten i disse boringer, idet en del af indvindingen benyttes til drikkevandsformål.

Nitrat i indvindingsboringer

Nitrat findes i indvindingsboringer hos enkeltindvindere i hele kommunen i både høje og lave koncentrationer.

På kortet over nitrat i husholdningsboringerne i kommunen skelnes der mellem forskellige niveauer af nitrat:

 • Lavt (< 2 mg NO3/l)
 • Svagt forhøjet (2-25 mg NO3/l)
 • Forhøjet (25-50 mg NO3/l)
 • Stærkt forhøjet/over drikkevandskvalitetskravet (> 50 mg NO3/l)

Der er generelt konstateret steder med forhøjede eller stærkt forhøjede koncentrationer af nitrat over hele kommunen, men steder med forhøjede eller stærkt forhøjede koncentrationer af nitrat findes især i interesseområderne til:

 • Agerskov Vandværk
 • Brøns Vandværk
 • Døstrup Vandværk
 • Frifelt Vandværk
 • Løgumgårde Vandværk
 • Løgumkloster Vandværk
 • Rørkær- Jejsing Vandværk
 • Skærbæk Vandværk
 • Toftlund Vandværk
 • Tønder Vandværk
 • Øster Højst Vandværk

Bakteriologiske parametre i indvindingsboringer

Mange af indvindingsboringerne har også problemer med at overholde kvalitetskravene mht. bakteriologiske parametre (kim og coliforme bakterier).

Forhøjet indhold af kim og coliforme bakterier kan skyldes utætheder, hvor overfladevand har haft mulighed for at sive ned i indvindingsboringerne.

Der findes om året ca. 40 indvindingsboringer, hvor der er konstateret overskridelser af kvalitetskravene for bakteriologiske parametre i drikkevand.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Dårlige vedligeholdelse fører ofte til forurening af drikkevandet
Dårlige vedligeholdelse fører ofte til forurening af drikkevandet

 


Links