Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer

Rammer for vandforsyning

Borger og virksomheder i Tønder Kommune får drikkevandet leveret fra et af de 27 almene vandværker. Omkring 510 grundejere får vand fra deres egen eller naboens indvindingsboring. Endvidere eksisterer der mere end 1.000 boringer, hvor der indvindes vand til markvanding og andre erhvervsformål. I 2010 var det det samlede vandforbrug over 17 mio. m3. Vandforbruget i husholdninger og virksomheder er stabilt, mens der forventes et stigende behov for vand til vanding af afgrøder.

Vandforbrug

I dette afsnit kan du få et overblik over det nuværende vandforbrug i Tønder Kommune og den forventede udvikling i vandforbruget. I 2010 var det det samlede vandforbrug over 17 mio. m3. Det er meget højt i forhold til antallet af indbyggere i kommunen. Det store vandforbrug skyldes, at over 70 % af vandet bruges til vanding af afgrøder på de sandede jorder i kommunen. Vandforbruget i husholdninger og virksomheder er faldende, mens der forventes et stigende behov for vand til vanding af afgrøder.

Grundvandsressourcen

I dette afsnit kan du læse om grundvandsressourcen. Det er primært grundvand, der bruges til drikkevand, markvanding og andre formål. Kun i ganske få tilfælde hentes der overfladevand fra åer. Det er målet, at det grundvand, der anvendes til drikkevand, også i fremtiden skal være så rent, at det kun er nødvendigt med en simpel vandbehandling inden det sendes ud til forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at der også i fremtiden er nok grundvand i en god kvalitet til at dække behovet for drikkevand.

Vandværker

I dette afsnit kan du læse mere om de vandværker, der leverer hovedparten af drikkevandet i Tønder Kommune. Vandværkerne er alle almene vandværker, dvs. de forsyner 10 eller flere ejendomme. Det er disse vandværker, der skal sikre en stabil levering af drikkevand i god kvalitet. Drikkevand er en fødevare og det er derfor vigtigt, at alle dele af vandværkerne, både nu og i fremtiden, er velholdte og i stand til at levere rigeligt vand i en god kvalitet.

Enkeltindvindere

I dette afsnit kan du læse mere om de ca. 510 grundejere, som får deres drikkevand fra deres egen eller naboens drikkevandsboring, samt de mere end 1.000 boringer, hvor der indvindes vand til markvanding og andre erhvervsformål.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Råvandsstation med boring afsluttet over terræn

Rejsby Vandværk


Links