Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Vandværkerne Forsyningssikkerhed og beredskab

Forsyningssikkerhed og beredskab

Over halvdelen af de almene vandværker i Tønder Kommune har en god eller særdeles god forsyningssikkerhed. Disse vandværker kan i de fleste tilfælde forsætte med at forsyne forbrugerne med drikkevand, selvom der opstår nedbrud eller forurening. De øvrige vandværker vil efter en kort periode få problemer med at levere drikkevand til forbrugerne.

Vandværkernes forsyningssikkerhed kan vurderes på forskellig måde og omfatter sikkerheden både i indvindingen, behandlingen og udpumpningen. Forsyningssikkerheden for de almene vandværker er vurderet ud fra:

• Ekstra indvindingsboringer eller kildepladser i tilfælde af forurening

• Sikring mod hærværk/indbrud

• Mulighed for forsyning i tilfælde af nedbrud eller forurening.

• Kapaciteten af indvinding, vandbehandling og udpumpningsanlæg

• Den generelle tilstand af boringer, vandværk og forsyningsledninger i forhold til risiko for nedbrud eller forurening

• Beredskabsplan til håndtering af akutte situationer.

Vurderingen af forsyningssikkerheden hos de almene vandværker er opsummeret i vandværkernes forsyningssikkerhed

Ekstra indvindingsboringer eller kildepladser

Hovedparten af vandværkerne i Tønder Kommune råder over flere indvindingsboringer. Det er kun de mindste vandværker, der kun har én indvindingsboring. 8 vandværker er sikret mod forurening af grundvandet med flere kildepladser, stor afstand mellem indvindingsboringerne eller indvinding fra forskellige grundvandsmagasiner.

Sikring mod hærværk og indbrud

Alle vandværker og indvindingsboringer er aflåst.

Mulighed for forsyning i tilfælde af nedbrud eller forurening

Hovedparten af vandværker har driftsalarmer. De mest almindelige er alarmopkald til mobiltelefon i tilfælde af lav vandstand i rentvandsbeholder og stop af rentvandspumper. Flere af disse vandværker har mulighed for online overvågning af driften via en dataforbindelse til vandværkets styring (SRO-anlæg).

Alle vandværkerne råder over reservepumper, således at udpumpningen af vand kan opretholdes, selv om en af rentvandspumperne er ude af drift.

Ved 7 vandværker er forsyningssikkerheden særdeles god, idet disse vandværker har en fuld nødforbindelse til et andet vandværk, der sikrer vand til forbrugerne selvom vandværket bryder ned eller bliver forurenet. Yderligere 5 vandværker har en delvis nødforbindelse, hvilket gør det muligt at opretholde vandforsyning med begrænset vandtryk eller til en begrænset del af forbrugerne.

Det er kun et fåtal af vandværkerne, der er opdelt i parallelle proceslinjer, således at driften helt eller delvist kan opretholdes, selvom der opstår problemer med en indvindingspumpe, et filter eller en af rentvandsbeholderne.

En række vandværker har flere indvindingsboringer og parallelt opbygget vandbehandlingsanlæg, men de råder kun over én rentvandsbeholder. Disse vandværker kan opretholde forsyningen i langt de fleste tilfælde, men ikke hvis der opstår problemer med rentvandsbeholderen. På mange af disse vandværker er det dog muligt at lede vandet uden om rentvandsbeholderen.

De vandværker, der hverken har nødforbindelse eller parallelle proceslinier, er de vandværker, der kun har én indvindingsboring og/eller som kører med dobbelt filtrering (dvs. to filtre i serie) for at rense vandet tilstrækkeligt. Disse vandværker kan i en nødsituation tage det ene filter ud af drift, eller pumpe ubehandlet grundvand direkte ud til forbrugerne, men begge dele vil medføre en forringelse af drikkevandskvaliteten.

I tilfælde af strømsvigt er der en del af vandværkerne, der kan opretholde forsyningen ved hjælp af et nødstrømsanlæg.

Beredskabsplan

Halvdelen af vandværkerne råder over en beredskabsplan, der beskriver, hvordan akutte situationer skal håndteres.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Indhegnet vandværk i Løgumgårde
Indhegnet vandværk i Løgumgårde

 

Nødgenerator på Bredebro Vandværk
Nødgenerator på Bredebro Vandværk

 


Links