Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Vandværkerne Indvindingsanlæg og råvandskvalitet

Indvindingsanlæg og råvandskvalitet

I Tønder Kommune har langt de fleste almene vandværker et godt eller særdeles godt indvindingsanlæg. Enkelte har ældre tørbrønde med overfladevandsindtrængen.  Råvandskvaliteten i kommunen er generelt god. Et enkelt vandværk har problemer med pesticider over kvalitetskravene.

I forbindelse med gennemgangen af vandværkerne i 2011 er der lavet en vurdering af vandværkernes:

  • indvindingsanlæg
  • råvandskvalitet
  • kildepladsen

Vurderingerne er opsumeret i samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser

Indvindingsanlæg

Langt de fleste indvindingsanlæg vurderes til at være gode eller særdeles gode, dvs. at det enten er nyere overjordiske råvandsstationer eller nyere tætte tørbrønde. Enkelte vandværker opnår vurderingen uacceptabel. Dette skyldes, at der står vand i tørbrøndene.

Råvandskvalitet

Lidt mere end halvdelen af de almene vandværker har en god eller særdeles god råvandskvalitet. Rørkær-Jejsing og Døstrup har en uacceptabel råvandskvalitet. Dette skyldes, at Rørkær-Jejsing har pesticider over kvalitetskravene og Døstrup har overskridelser på farvetallet pga. brunt vand. I Rørkær-Jejsing er der dog efter gennemgangen af vandværkerne i 2011 udført 2 nye boringer, hvor der ikke er fundet pesticider. Døstrup Vandværk har i 2012 ændret på deres måde at indvinde grundvand på, som gør, at problemet med det brune vand foreløbigt er løst. Derudover har Rejsby og Øster Højst Vandværker i 2012 fået problemer med brunt vand, som vandværkerne arbejder på at få løst.

Kildepladsen

Mindre end halvdelen af vandværkerne opnår en god vurdering af deres kildeplads. Resten har en acceptabel eller uacceptabel kildeplads. Den dårlige vurdering skyldes især at mange af vandværkernes kildepladser ligger bynært. Det giver en øget risiko for forurening frem for hvis den lå i skov og naturområde, hvor der ikke sprøjtes med pesticider.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Indvindingsboring ved Ballum Vandværk
Indvindingsboring ved Ballum Vandværk

 


Links