Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Vandværkerne Ledningsnet og forsyningsområder

Ledningsnet og forsyningsområder

De almene vandværker i Tønder Kommune vurderes at have et generelt godt ledningsnet. Dette betyder, at vandværker generelt har et nyere ledningsnet, hvor vandtabet er acceptabelt.

De almene vandværkers forsyningsområder er generelt veludbyggede. Ledningsnettene dækker alle større byområder, samt en væsentlig del af det åbne land. Vandværkernes forsyningsområder kan ses i kortboksen.

Mange af vandværkernes ledningsnet er udbygget med ringforbindelser i de egentlige byområder og som grensystem i det åbne land. Ringforbindelser giver en høj forsyningssikkerhed, men begrænser muligheden for at overvåge lækagetabet i delområder og øger risikoen for, at en evt. forurening i ledningsnettet spredes ukontrolleret.

Vandforsyningernes ledningsnet er af meget varierende længde fra få kilometer for de mindste vandforsyninger og op til mange kilometer ved de store vandforsyninger. Ledningsnettet hos vandforsyningerne består af eternit, støbejern, PVC og PE-rør. Ved nyetableringer og renoveringer anvendes der PE-rør. Der findes ikke en egentlig opgørelse over fordelingen af ledningsmaterialer pr. vandforsyning.

Langt de fleste vandværker i Tønder Kommune vurderes at have et godt ledningsnet. Dette skyldes blandt andet det forholdsvise lave vandtab.

Vurderingen af vandværkernes ledningsnet er opsummeret i vandværkernes ledningsnet.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Ledningsarbejde
Ledningsarbejde

 


Links