Vandværkerne

Her kan du læse mere om de 27 vandværker, der leverer hovedparten af drikkevandet i Tønder Kommune. Vandværkerne er alle almene vandværker, dvs. de forsyner 10 eller flere ejendomme. Det er disse vandværker, der skal sikre en stabil levering af drikkevand i god kvalitet. Drikkevand er en fødevare og det er derfor vigtigt, at alle dele af vandværkerne, både nu og i fremtiden, er velholdte og i stand til at levere rigeligt vand i en god kvalitet.

Indvindingsanlæg og råvandskvalitet

Langt de fleste af vandværkerne har et godt eller særdeles godt indvindingsanlæg. Enkelte har ældre tørbrønde med overfladevandsindtrængen. Råvandskvaliteten i kommunen er generelt god. Et enkelt vandværk har problemer med pesticider over kvalitetskravene.

Bygninger, vandbehandling og drikkevandskvalitet

Vandværkernes bygninger, tekniske installationer og vandbehandlingsanlæg er generelt i god til særdeles god stand. Ved mange af de mindre vandværker fungerer vandbehandlingsanlægget dog ikke tilfredsstillende. Det medfører, at disse vandværker ikke overholder drikkevandskvalitetskravene for et eller flere af de stoffer, som normalt fjernes i vandbehandlingen.

Ledningsnet og forsyningsområder

De almene vandværker i Tønder Kommune vurderes at have et generelt godt ledningsnet. Dette betyder, at vandværker generelt har et nyere ledningsnet, hvor vandtabet er acceptabelt.

Forsyningskapacitet

De fleste af vandværkerne i Tønder Kommune har kapacitet til at levere den mængde drikkevand, der er brug for både nu og frem til 2021. Enkelte kan levere mere end behovet. Derimod har nogle af værkerne ikke indvindingstilladelser, der er store nok.

Forsyningssikkerhed og beredskab

Over halvdelen af de almene vandværker i Tønder Kommune har en god eller særdeles god forsyningssikkerhed. Disse vandværker kan i de fleste tilfælde forsætte med at forsyne forbrugerne med drikkevand, selvom der opstår helt eller delvist nedbrud eller forurening. De øvrige vandværker vil efter en kort periode få problemer med at levere drikkevand til forbrugerne.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Bredebro Vandværk
Bredebro Vandværk

 


Links